บริการด้านการจัดการเทคโนโลยี

เราเป็นสถาบันระดับชาติที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเทคโนโลยีเพื่อยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของประเทศให้ก้าวสู่ระดับสากล

รายละเอียดของบริการ

เรามีบริการจัดการฝึกอบรม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้คำปรึกษา และสร้างเครือข่าย แบบครบวงจรด้านการจัดการเทคโนโลยี การวิเคราะห์ประเมินระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยี (Technology Readiness Assessment) การจัดทำแผนที่เส้นทางเทคโนโลยี (Technology Roadmap) การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี (Technology Transfer)
Technology Management Training and Consulting
พัฒนาบุคลากรเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการให้มีความเข้าใจและดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการเทคโนโลยี

  • ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเทคโนโลยี

  • ให้บริการที่ปรึกษาด้านการจัดการเทคโนโลยีให้กับองค์กร 

Technology Management Capability Networking
ยกระดับความสามารถและเครือข่ายการจัดการเทคโนโลยี

  • การวิเคราะห์ประเมินระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยี (Technology Readiness Assessment)

  • การจัดทำแผนที่เส้นทางเทคโนโลยี (Technology Roadmap)

  • การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี (Technology Transfer)

  • สร้างเครือข่ายองค์กรและเทคโนโลยีที่เน้นการยกระดับความสามารถด้านการจัดการเทคโนโลยี

  • ขยายผลและแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีผ่านเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเทคโนโลยี

ติดต่อรับบริการได้ที่

IPA Customer Service
โทร : 02-2580570-2 
Email : Service.ipa@gmail.com

ติดต่อสมาคม

ติดต่อสมาคมนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

ที่อยู่ : 163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท ซอย 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02-2580570-2

E-mail : service.ipa@gmail.com

Website : www.ipa.or.th