บริการด้าน PDPA

เราเป็นสถาบันระดับชาติที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินและจัดทำแนวทางการดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA – Personal Data Protection) ในองค์กร

รายละเอียดของบริการ

เรามีบริการประเมินและจัดทำแนวทางดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA – Personal Data Protection) ในองค์กรภาครัฐและเอกชน

PDPA Training and Consulting
พัฒนาบุคลากรด้านการคุ้มครองข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการให้มีความเข้าใจและดำเนินกิจกรรมด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  • ดำเนินการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้าน PDPA
  • ให้บริการที่ปรึกษาด้าน PDPA ให้กับองค์กร และด้าน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
PDPA Assessment, Management and Networking
ประเมินแนวทางการดำเนินการ จัดทำ และ ยกระดับความสามารถและเครือข่ายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  • ประเมินแนวทางการดำเนินการ PDPA
  • จัดทำแนวทางการดำเนินการ PDPA
  • สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรและ PDPA ที่เน้นการยกระดับความสามารถทาง PDPA
  • ขยายผลและแก้ปัญหา PDPA ผ่านเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ PDPA

ติดต่อรับบริการได้ที่

IPA Customer Service
โทร : 02-2580570-2 
Email : Service.ipa@gmail.com

ติดต่อสมาคม

ติดต่อสมาคมนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

ที่อยู่ : 163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท ซอย 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02-2580570-2

E-mail : service.ipa@gmail.com

Website : www.ipa.or.th