บริการด้านนวัตกรรม

เราเป็นสถาบันระดับชาติที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศให้ก้าวสู่ระดับสากล
ข้อมูลรายละเอียดการบริการ
เรามีบริการจัดการฝึกอบรม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้คำปรึกษา และสร้างเครือข่าย แบบครบวงจรด้านนวัตกรรม การจัดการนวัตกรรม และองค์กรนวัตกรรม

Innovation Service Platform สร้างและบริหารแพลตฟอร์มความสามารถทางนวัตกรรม

  • ออกแบบหลักสูตรนวัตกรรมและดำเนินการให้กับ
  • ร่วมสร้างแพลตฟอร์มนวัตกรรมให้กับหน่วยงานและองค์กรที่สนใจขับเคลื่อนนวัตกรรม
  • แพลตฟอร์มการประเมินและวัดผลความสามารถทางนวัตกรรม พร้อมทั้งจัดอับดับนวัตกรรมของประเทศ

Innovation Management Training and Consulting พัฒนาบุคลากรนวัตกรรม ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการให้มีความเข้าใจและดำเนินกิจกรรมทางนวัตกรรม

  • ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรนวัตกรรม
  • ให้บริการที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมให้กับองค์กร ด้านวิจัยนวัตกรรม ด้านการพัฒนานวัตกรรมและองค์กรนวัตกรรม ด้านกฎหมายและนวัตกรรม ด้านการเงินและบัญชีนวัตกรรม ด้านการจัดการและการตลาดนวัตกรรม

Innovation Capability Networking ยกระดับความสามารถและเครือข่ายนวัตกรรม

  • สร้างเครือข่ายองค์กรและนวัตกรรมที่เน้นการยกระดับความสามารถทางนวัตกรรม
  • ขยายผลและแก้ปัญหาทางนวัตกรรมผ่านเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรม
  • เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ วิชาการ เทคโนโลยี การเงิน การตลาด และเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ติดต่อรับบริการได้ที่

IPA Customer Service
โทร : 02-2580570-2 
 Email : Service.ipa@gmail.com

ติดต่อสมาคม

ติดต่อสมาคมนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

ที่อยู่ : 163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท ซอย 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02-2580570-2

E-mail : service.ipa@gmail.com

Website : www.ipat.or.th