บริการด้านนวัตกรรม

เราเป็นสถาบันระดับชาติที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศให้ก้าวสู่ระดับสากล

รายละเอียดของบริการ

เรามีบริการจัดการฝึกอบรม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้คำปรึกษา และสร้างเครือข่าย แบบครบวงจรด้านนวัตกรรม การจัดการนวัตกรรม และองค์กรนวัตกรรม

Innovation Service Platform

สร้างและบริหารแพลตฟอร์มความสามารถทางนวัตกรรม

  • ออกแบบหลักสูตรนวัตกรรมและดำเนินการให้กับหน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการขับเคลื่อนนวัตกรรม

  • ร่วมสร้างแพลตฟอร์มนวัตกรรมให้กับหน่วยงานและองค์กรที่สนใจขับเคลื่อนนวัตกรรม

  • แพลตฟอร์มการประเมินและวัดผลความสามารถทางนวัตกรรม พร้อมทั้งจัดอับดับนวัตกรรมของประเทศ

Innovation Management Training and Consulting
พัฒนาบุคลากรนวัตกรรม ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการให้มีความเข้าใจและดำเนินกิจกรรมทางนวัตกรรม

  • ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรนวัตกรรม

  • ให้บริการที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมให้กับองค์กร ด้านวิจัยนวัตกรรม ด้านการพัฒนานวัตกรรม และองค์กรนวัตกรรม ด้านกฎหมาย และนวัตกรรม ด้านการเงิน และบัญชีนวัตกรรม ด้านการจัดการและการตลาดนวัตกรรม

Innovation Capability Networking
ยกระดับความสามารถและเครือข่ายนวัตกรรม

  • สร้างเครือข่ายองค์กรและนวัตกรรมที่เน้นการยกระดับความสามารถทางนวัตกรรม

  • ขยายผลและแก้ปัญหาทางนวัตกรรมผ่านเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรม

  • เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ วิชาการ เทคโนโลยี การเงิน การตลาด และเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ติดต่อรับบริการได้ที่

IPA Customer Service
โทร : 02-2580570-2 
Email : Service.ipa@gmail.com

ติดต่อสมาคม

ติดต่อสมาคมนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

ที่อยู่ : 163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท ซอย 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02-2580570-2

E-mail : service.ipa@gmail.com

Website : www.ipa.or.th