บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

เราเป็นสถาบันระดับชาติที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อยกระดับความสามารถทางทรัพย์สินทาทางปัญญาของประเทศให้ก้าวสู่ระดับสากล

รายละเอียดของบริการ

เรามีบริการจัดการฝึกอบรม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้คำปรึกษา และสร้างเครือข่าย แบบครบวงจรด้านทรัพย์สินทางปัญญา (Patent, Copyright, Industrial Design, Layout Design, Trade Secret, Trademark, GI)

Intellectual Property Management Training and Consulting

พัฒนาบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญา ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการให้มีความเข้าใจและดำเนินกิจกรรมทางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Creation, IP Protection, IP Utilization, IP Enforcement)

  • ออกแบบหลักสูตรนวัตกรรมและดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญา

  • ให้บริการที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้กับองค์กร และด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา


Intellectual Property Capability Networking
ยกระดับความสามารถและเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญา

  • สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรและทรัพย์สินทางปัญญาที่เน้นการยกระดับความสามารถทางทรัพย์สินทางปัญญา

  • ขยายผลและแก้ปัญหาทางทรัพย์สินทางปัญญาผ่านเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทรัพย์สินทางปัญญา

ติดต่อรับบริการได้ที่

IPA Customer Service
โทร : 02-2580570-2 
Email : Service.ipa@gmail.com

ติดต่อสมาคม

ติดต่อสมาคมนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

ที่อยู่ : 163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท ซอย 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02-2580570-2

E-mail : service.ipa@gmail.com

Website : www.ipa.or.th