บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ข้อมูลรายละเอียดการบริการ 

บริการยกระดับนวัตกรรมของท่านให้ดียิ่งขึ้น......
..........................................................

ค่าบริการ : เริ่มต้นที่ X,XXX บาท/ปี

ติดต่อรับบริการได้ที่

นาย พันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์
เลขาธิการ สมาคมทรัพย์สินทางปัญญา
โทร. 02-254-8858,
E-mail: satyapon@satyapon.com

ติดต่อสมาคม

ติดต่อสมาคมนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

ที่อยู่ : 163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท ซอย 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02-2580570-2

E-mail : service.ipa@gmail.com

Website : www.ipat.or.th