previous arrow
next arrow
Slider

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันระดับชาติที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศให้ก้าวสู่ระดับสากล

พันธกิจ

 1.  สร้างและบริหารแพลตฟอร์มความสามารถทางนวัตกรรม (Innovation Services Platform)
 2. พัฒนากำลังบุคคลากรทางนวัตกรรม ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ ให้มีความเข้าใจและดำเนินกิจกรรมทางนวัตกรรม (Innovation management)
 3. ยกระดับความสามารถทางนวัตกรรม (Innovation Capability) ในองค์กรและสถาบันต่างๆ

โครงสร้างและหน้าที่

Structure and function

Innovation Services Platform

Academy
 • บริการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตร และเครื่อมือการจัดการนวัตกรรม
 • บริการจัดอันดับองค์กรนวัตกรรม
 • ประเมินและวัดระดับความสามารถ ทางนวัตกรรม

Innovation management

Consulting
 • ฝึกอบรมดำเนินกิจกรรมทาง นวัตกรรมให้กับองค์กร
 • บริการที่ปรึกษานวัตกรรม
 • ยกระดับความสามารถนวัตกรรม

Innovation Capability

Networking
 • Startup Center
 • Innovation LAB
 • Networking Center
 • Chef Innovation & Design Center
 • IDE to IPO

ความไม่รู้นี้แก้ง่ายมาก คือ จงเรียนรู้มันเสีย และต้องเรียนรู้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

จากข่าว ‘คาว’ ที่กลายเป็น ‘ดราม่า’ ในเรื่องกล้วยที่ไม่กล้วยอย่างสำนวนไทยนั้น ผมไม่ขอยุ่งเกี่ยวอาจหาญไปวิพากษ์วิจารณ์กรณีนี้ได้ แต่อยากเรียนให้ทราบว่าในชีวิตจริง เรื่องพรรค์นี้เกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง เพราะความไม่รู้นี่เองที่เป็นเหตุ

เพราะการศึกษาไทยเราไม่เคยสอนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาครับ เราจึงเพิกเฉย ไม่คิดว่าสำคัญ จนในที่สุดก็อาจสูญเสียมันไปต่อหน้าต่อตา โดยไม่สามารถทำอะไรได้

การวางแผนการใช้พื้นที่กับการวางโครงสร้างพื้นฐาน ควรดำเนินไปพร้อมกัน จึงจะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ในมุมมองแบบเอกชน เรามักจะนึกถึงนวัตกรรมในรูปแบบที่เป็นสินค้าหรือบริการใหม่เป็นหลัก ในขณะที่เมื่อมองในมุมของการบริหารจัดการ นวัตกรรมจะกลายเป็นเรื่องนามธรรมทันที เพราะการจัดการเป็นเรื่องที่จับต้องยาก และมีความเป็นศิลป์มากกว่าศาสตร์

ติดต่อสมาคม

ติดต่อสมาคมนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

ที่อยู่ : 163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท ซอย 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02-2580570-2

E-mail : service.ipa@gmail.com

Website : www.ipa.or.th