เทคโนโลยี

โจทย์ใหญ่ที่ต้องทำ : สร้างระบบการเงินและโครงสร้างพื้นญานทางการเงินใหม่สำหรับคนทั่วโลก ที่เข้าถึง internet หรือ internet of money

Page 2 of 6

ติดต่อสมาคม

ติดต่อสมาคมนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

ที่อยู่ : 163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท ซอย 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02-2580570-2

E-mail : service.ipa@gmail.com

Website : www.ipa.or.th