เทคโนโลยี

3 ประโยชน์ของกลยุทธ์ Omni Chanel ที่จะช่วยให้แฟรนไชส์ของคุณเติบโดอย่างรวดเร็ว

3 ประโยชน์ของกลยุทธ์ Omni Chanel ที่จะช่วยให้แฟรนไชส์ของคุณเติบโดอย่างรวดเร็ว

ในยุคสมัยดิจิทัล คู่แข่งหน้าใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆ ลูกค้าเองก็มีทางเลือกในการบริโภคที่หลากหลายช่องทาง ทั้ง Facebook , Instagram , Chatbot แม้แบรนด์นั้นจะเพิ่มช่องทางการสื่อสารตามผู้บริโภคตาม แต่ก็ขาดส่วนสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้แบรนด์สามารถเติบโตเหนือคู่แข่ง นั่นก็คือระบบจัดการข้อมูล และ ความสามารถในการสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าแต่ละคน

Omni Channel จะเข้ามาเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า ทำให้แบรนด์มีลูกค้าประจำมากขึ้น รวมถึงดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ ให้เข้ามาใช้บริการแบรนด์ของคุณ

และนี่คือ 3 ข้อดีของการนำกลยุทธ์แบบ Omni-Channel มาใช้กับแฟรนไชส์ของคุณ

1. สร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า
เฟรนไชส์จากเดิมที่มีเพียงหน้าร้าน ก็ต้องเพิ่มช่องทางการสื่อสารทางโซเชี่ยลมีเดียให้หลากหลาย ซึ่งแต่ละช่องทางนั้นดีจุดโดดเด่นแตกต่างกันไป นอกจากที่แบรนด์จะต้องเลือกใช้ช่องทางที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของตัวเองแล้ว ในแต่ละช่องทางจะต้องสื่อสาร (message) เดียวกัน และมีการเก็บบันทึกข้อมูลการสื่อสารกับลูกค้าเอาไว้ เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกต่อเนื่องในทุกๆช่องทาง ไม่ต้องพูดเรื่องเดิมๆ ซ้ำ และเกิดประสบการณ์ที่ดีกับแบรนด์

2. มีฐาน Big Data ลูกค้าและตอบสนองความต้องการได้อย่างรวมเร็วและตรงจุด
เมื่อร้านอาหารแฟรนไชส์ที่มีการสื่อสารผ่านโซเชี่ยลมีเดียแล้ว จะดีกว่าไหม หากแบรนด์มี Contact Center เพื่อเก็บข้อมูลของผู้ที่เข้ามาซื้อสินค้าแต่ละราย เช่น ข้อมูลผู้ซื้ออายุ รายได้ สินค้าที่ซื้อ ช่วงเวลาที่ซื้อ เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) เพื่อช่วยให้เรานำเสนอสินค้าหรือบริการได้ตรงตามความต้องการ มอบการบริการชั้นยอดจนสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เกิดการสร้าง Customer Relationship Management (CRM) และการกลับมาซื้อซ้ำ (Repeat Order)

3. บริหารจัดการแฟรนไชส์อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกเหนือการสร้างประสบการณ์ที่ดีและเก็บฐานข้อมูลลูกค้าแล้ว Omni-Channel ยังเป็นกุญแจสำคัญในการทำระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดีอีกด้วย แฟรนไชส์รู้ข้อมูลต่างๆได้แบบเรียลทาม เช่น ยอดจองสินค้า ทำให้สามารถบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และวางแผนการทำงานร่วมกับฝ่ายอื่นๆได้ง่ายดายยิ่งขึ้น ทำให้แฟรนไชส์สร้างสรรบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้าได้

เรียกได้ว่ากลยุทธ์แบบ Omni-Channel เป็นกุญแจสำคัญของธุรกิจแฟรนไชส์ที่จะช่วยให้แบรนด์สร้างสรรโอกาสใหม่ๆ และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ในยุคดิจิทัล

(0 Votes)

ติดต่อสมาคม

ติดต่อสมาคมนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

ที่อยู่ : 163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท ซอย 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02-2580570-2

E-mail : service.ipa@gmail.com

Website : www.ipa.or.th