เทคโนโลยี

Industry 4.0 แนวทางใหม่ ก้าวสู่ Mass Customization

Industry 4.0 แนวทางใหม่ ก้าวสู่ Mass Customization

เพื่อนๆ น่าจะสัมผัสกับภาคอุตสาหกรรมกันในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น ขวดสบู่ รองเท้าผ้าใบ กระทั่งอุปกรณ์ไอที โดยภาคอุตสาหกรรมเริ่มมีหุ่นยนต์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตมากขึ้น ทำให้ลดต้นทุน เพิ่มความแม่นยำ และรวดเร็วมากขึ้น

#ปัจจัยขับเคลื่อนการปฎิวัติอุตสาหกรรม
ประชากรโลกล้นโลก ส่งผลให้ทรัพยากรโลกลดน้อยลง จึงเกิดแนวคิดใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงสุด
รายได้โดยเฉลี่ยของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้มีความต้องการที่แตกต่างหลากหลายสูงขึ้น
คนอาศัยในเมืองมากขึ้น (Urbanization)

#ก้าวต่อไปของวงการอุตสาหกรรม
มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการออกแบบที่มนุษย์ทำไม่ได้ รวมถึงใช้ IOT ให้เครื่องจักรพูดคุยกันเองและระบบการผลิตในลักษณะ industrial automation เพื่อให้ออกแบบเพื่อ “ตอบความต้องการรายบุคคลมากยิ่งขึ้น (Mass Customization )” ซึ่งผลิตออกมาในพริบตาเดียว และมีคุณภาพสูง โดยใช้เทคโนโลยี เช่น 3D Printing, Augmented reality, Big data and analytics, Smart Factor, Cybersecurity, The Cloud เป็นต้น
Industry 4.0 เป็นสิ่งที่ถูกนำไปใช้แล้วในหลายประเทศ ประเทศไทยเองต้องมีการปรับตัวและค้นหาแนวทางเพื่อหาจุดได้เปรียบทางการแข่งขัน

(0 Votes)

ติดต่อสมาคม

ติดต่อสมาคมนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

ที่อยู่ : 163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท ซอย 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02-2580570-2

E-mail : service.ipa@gmail.com

Website : www.ipa.or.th