เทคโนโลยี

ทรานฟอร์มวงการแพทย์ รักษาโรคมะเร็ง ‘แม่นยำ’ ลงลึกระดับบุคคล ด้วยเทคโนโลยี Oncology

ทรานฟอร์มวงการแพทย์
รักษาโรคมะเร็ง ‘แม่นยำ’ ลงลึกระดับบุคคล ด้วยเทคโนโลยี Oncology

มะเร็ง โรคร้ายที่คร่าชีวิตคน เป็นอันดับต้นๆของประเทศ

จะเกิดอะไรขึ้นหากวงการแพทย์สามารถรักษามะเร็งลงลึกถถึงระดับยีนในแต่ละบุคคล

การแพทย์จะรักษาโรคร้ายและป้องกันบนฐานของความหลากหลายระดับยีนของในแต่ละคน สิ่งแวดล้อมที่คุณอยู่ และการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละคน นั้นหมายความว่ทุกคนจะได้รับการรักษาที่เฉพาะบุคคลแบบ Precision Medicine เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

อีกอย่างคือนอกจากนี้ยังมี Immunotherapy หรือ การรักษาเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันป้องกัน/เชื้อร้าย โดยเพิ่มความเข็มแข็งให้กับเซลล์ในร่างกายให้มีกลไกที่สามารถต้านทานและต่อสู่กับโรคร้ายได้ง่าย อย่างเช่น Checkpoint inhibitors

นอกจากนี้ยังมี Targeted therapies เป็นการค้นหาลักษณะยีนของบุคคลและหายีนกลายพันธ์ุ ที่ก่อให้เกิดการเป็นมะเร็ง ในกระบวนการนี้จะเข้าไปจู่โจมและทำลายแบบเฉพาะเจาะจงในเซลล์ที่ถูกวางเป้าหมายไว้ ซึ่งไม่ทำลายเซลล์อื่นที่ไม่ได้ถูกวางเป้าหมาย อย่างเช่น Cell signaling inhibitors

#อนาคตกับการรักษามะเร็ง
ดังนั้นในอนาคตการรักษามะเร็งที่อาศัยความเข้าใจแต่ละบุคคลจะมีความแพร่หลายมากขึ้น และจะช่วยให้คนที่เป็นโรคสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ยาวนานขึ้น

(0 Votes)

ติดต่อสมาคม

ติดต่อสมาคมนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

ที่อยู่ : 163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท ซอย 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02-2580570-2

E-mail : service.ipa@gmail.com

Website : www.ipa.or.th