นวัตกรรม

Design by Feet ถ้าแปลให้สุภาพก็คือ การออกแบบด้วยเท้า หรือถ้าจะแปลให้อร่อยก็อาจพูดได้ว่าเป็นการ “ใช้เท้าดีไซน์”

บ้านเรามีสำนวน เขียนด้วยมือ ลบด้วยเท้า ซึ่งสะท้อนความหมายในแง่ลบ และที่ยิ่งลบกว่าคือ มองว่า เท้า เป็นของต่ำ คงไม่สามารถใช้ประโยชน์ในแง่ที่ดีได้นอกจากใช้งานในการเดินเป็นหลัก หากเราเติบโตมาในสังคมและวัฒนธรรมไทย เราคงมองเท้าในมิติแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดา เพราะเราได้รับการกล่อมเกลามาอย่างนั้น

การวางแผนการใช้พื้นที่กับการวางโครงสร้างพื้นฐาน ควรดำเนินไปพร้อมกัน จึงจะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ในมุมมองแบบเอกชน เรามักจะนึกถึงนวัตกรรมในรูปแบบที่เป็นสินค้าหรือบริการใหม่เป็นหลัก ในขณะที่เมื่อมองในมุมของการบริหารจัดการ นวัตกรรมจะกลายเป็นเรื่องนามธรรมทันที เพราะการจัดการเป็นเรื่องที่จับต้องยาก และมีความเป็นศิลป์มากกว่าศาสตร์

Page 3 of 7

ติดต่อสมาคม

ติดต่อสมาคมนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

ที่อยู่ : 163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท ซอย 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02-2580570-2

E-mail : service.ipa@gmail.com

Website : www.ipa.or.th